ISTRAŽITE NEPOZNATO!

Kvalitet. Satisfakcija. Imidž. Lojalnost.
Konkurentnost. Profitabilnost.

Ko smo mi?

Client monitor je specijalizovana kompanija za istraživanje hotelskog i turističkog tržišta. Naš zadatak je da izmerimo kvalitet usluga koje pružate, iskustvo, doživljaj, zadovoljstvo i lojalnost vaših gostiju, kao i imidž koji imate na tržištu. Takođe, merimo konkurentsku poziciju vašeg preduzeća, on-line reputaciju i dajemo vam smernice za buduće odlučivanje.

Nastavite...