Naše usluge

 

Na pitanje, šta hotel prodaje gostu, mnogi će reći sobu, prenoćište, eventualno još hranu i piće. Mi ćemo reći, da hotel gostu prodaje nezaboravno iskustvo i uspomene!
Kvalitet usluga zadovoljstvo i lojalnost gosta, kao i imidž hotela mogu se izmeriti. Postavlja se samo pitanje: Kako? >>>

 

Client monitor priprema specijalizovane HBA-Izveštaje koji Vam omogućavaju poređenje sopstvenih poslovnih rezultat i performansi u odnosu na odabrane konkurente i celokupno tržište.
Potrebno je samo da odredite u odnosu na koliko i koje hotele želite da poredite sopstveni poslovni uspeh. >>>

 

Zadovoljstvo gosta je polazna tačka svih naših daljih aktivnosti. Ukoliko imate zadovoljnog gosta velika verovatnoća je da će se on rado vratiti ili preporučiti Vaš hotel poznanicima i prijateljima. Upravljanje odnosima sa potrošačima (CRM), predstavlja savremeni poslovni koncept u razvijenim zemljama. >>>

 

Pored merenja kvaliteta usluga koje se zasniva na ocenama potrošača, client monitor omogućava hotelima da njihov kvalitet usluga ocene profesionalni gosti, odnosno tajni gosti.
Tajni gost je osoba koja ocenjuje kvalitet usluga koje hotel pruža u svim fazama ciklusa gosta. >>>

 

Kvalitet usluga utiče na zadovoljstvo Vaših gostiju i njihovu lojalnost. Međutim, postavlja se pitanje: Šta utiče na kvalitet usluga? Odgovor je jednostavan: Vaši zaposleni!
Kao što je John Willard Marriott rekao: "Kаko možemo dа imamo zadovoljne goste, ukoliko su naši zaposleni nezadovoljni". >>>

 

Client monitor omogućava Vam da na osnovu izveštaja koji se odnose na merenje kvaliteta usluga, zadovoljstva i lojalnosti gostiju, merenje zadovoljstva zaposlenih i analizu konkurentske pozicije hotela, identifikujete područja u kojima ostvarujete rezultate ispod proseka. >>>

 

Analiza on-line reputacije odnosi se na praćenje sadržaja i komentara na internetu i društvenim mrežama u kojima se pojavljuje Vaš hotel ili hotelski brend.
Sve što su Vaši gosti napisali o hotelu, pozitivni ili negativni komentari, dobre ili loše ocene kvaliteta usluga ili njihovog zadovoljstva, dostupni su Vam u jedinstvenoj formi. >>>

 

Client monitor omogućava svojim klijentima prikupljanje, čuvanje i obradu i analizu velike količine podataka.
Primena najsavremenijih softverskih rešenja omogućava efikasnu analizu podataka i njihovo pretvaranje u informacije koje su osnova donošenja adekvatnih poslovnih odluka. >>>