Merenje zadovoljstva zaposlenih

Kao što je napomenuto, kvalitet usluga utiče na zadovoljstvo Vaših gostiju i njihovu lojalnost. Međutim, postavlja se pitanje: Šta utiče na kvalitet usluga? Odgovor je jednostavan: Vaši zaposleni!

Kao što je John Willard Marriott rekao: „Kako možemo da imamo zadovoljne goste, ukoliko su naši zaposleni nezadovoljni“. Zaposleni predstavljaju Vaš najznačajniji i najvredniji resurs. Zato je upravo njihovo zadovoljstvo ključ za kreiranje i isporučivanje kvalitetnih usluga, što povratno utiče na zadovoljstvo Vaših gostiju i njihovu želju da dođu ponovo u Vaš hotel.

Česta greška koju hotelska preduzeća prave je u poistovećivanju zadovoljstva zaposlenih i zadovoljstva poslom. Zaposleni može biti zadovoljan poslom koji obavlja, ali ne mora predstavljati zadovoljnu osobu u hotelu. Važi i obrnuto, osoba ne mora da bude zadovoljna poslom, ali može osećati zadovoljstvo zato što radi u određenom hotelu.

Client monitor Vam omogućava da izmerite zadovoljstvo Vaših zaposlenih, kao preduslov zadovoljstva Vaših gostiju i dobijete odgovore na pitanja:

 • Da li su zaposleni zadovoljni radnim uslovima u hotelu?
 • Da li menadžment ohrabruje zaposlene da budu inovativni u pružanju usluga?
 • Da li šefovi odeljenja razumeju zahteve svog osoblja?
 • Da li šefovi odeljenja ohrabruju svoje osoblje da obavlja posao najbolje što može?
 • Da li šefovi odeljenja pomažu svom osoblju u obavljanju posla?
 • Kako zaposleni vide sebe u Vašem hotelu?
 • Da li hotel omogućava zaposlenima da napreduju?
 • Da li zaposleni smatraju da je njihova odgovornost na poslu pravedna?
 • Da li bi zaposleni išli na programe obuka da bi unapredili kvalitet obavljanja posla?
 • Da li su Vaši zaposleni ponosni što rade u Vašem hotelu?
 • Da li je sistem nagrađivanja dobar?

Odgovori na ova i mnoga druga pitanja omogućiće Vam da bolje razumete Vaše zaposlene, njihove želje, potrebe i očekivanja od Vas i hotela u kome rade.
Uvek treba imati na umu, da uspeh Vašeg hotela zavisi od zadovoljstva Vaših zaposlenih!