Poslovna inteligencija (Business Intelligence)

 

Client monitor omogućava svojim klijentima prikupljanje, čuvanje, obradu i analizu velike količine podataka.

Primena najsavremenijih softverskih rešenja omogućava efikasnu analizu podataka i njihovo pretvaranje u informacije koje su osnova donošenja adekvatnih poslovnih odluka.

Poslovna inteligencija ima za cilj da prikupljanjem masovnih podataka iz različitih eksternih i internih izvora, primenom složenih algoritama otkriva određene zakonitosti u njihovom pojavljivanju.

Napredna softverska rešenja omogućavaju Vam:

  • Identifikovanje ključnih segmenata poslovanja
  • Identifikovanje najznačajnijih komponenti ponude (usluge i/ili proizvoda)
  • Utvrđivanje veza i odnosa među njima
  • Postavljanje parametara za buduće odlučivanje
  • Utvrđivanje pouzdanosti za donošenje budućih odluka
  • Merenje kvaliteta upravljačkih odluka

Kvalitet predviđanja izražava se u poenima od 0 do 100, pri čemu veća vrednos označava i veću pouzdanost za donošenje poslovnih odluka.