Merenje kvaliteta usluga, zadovoljstva, imidža hotela i lojalnosti gostiju (QSIL Izveštaji)

Na pitanje, šta hotel prodaje gostu, mnogi će reći sobu, prenoćište, eventualno još hranu i piće. Mi ćemo reći, da hotel gostu prodaje nezaboravno iskustvo i uspomene!

Baš zato u zemljama sa najrazvijenijom hotelskom industrijom javila se potreba da se istraži da li usluge koje neki hotel pruža su vredne uspomena. Kvalitet usluga zadovoljstvo i lojalnost gosta, kao i imidž hotela mogu se izmeriti. Postavlja se samo pitanje: Kako?

Client monitor Vam omogućava da na osnovu adekvatnih i testiranih modela izmerite kvalitet usluga koje pružate Vašim gostima i dobijete odgovore na sledeća pitanja:

 • Da li naši gosti mogu lako da obave rezervaciju?
 • Da li naši gosti dugo čekaju prilikom prijavljivanja i odjavljivanja?
 • Da li su zaposleni ljubazni?
 • Da li je gost dobio ono što je očekivao?
 • Da li su naši gosti zadovoljni opremljenošću i čistoćom sobe?
 • Kakav je kvalitet naše hrane?
 • Kakav je kvalitet naših dodatnih sadržaja (sala za sastanke, bazena, sauna)?
 • Da li smo brzo rešili prigovor gosta?
 • Da li je gost bio zadovoljan boravkom u hotelu?
 • Da li bi se ponovo vratio?
 • Da li cena naših usluga odgovara njihovom kvalitetu?
 • U čemu smo bolji, a u čemu lošiji u odnosu na konkurente?
 • Koje komponente usluge su najznačajnije za naše goste?
 • Kako možemo da unapredimo našu uslugu?

Odgovori na ova i mnoga druga pitanja omogućiće Vam da otkrijete šta gosti očekuju, žele i misle o uslugama koje Vaš hotel pruža.
Cilj svakog uspešnog hotela je da isprati zadovoljnog gosta, jer samo tako boravak u Vašem hotelu postaje vredan uspomena.