Upravljanja odnosima sa gostima (CRM)

Zadovoljstvo gosta je polazna tačka svih naših daljih aktivnosti. Ukoliko imate zadovoljnog gosta velika verovatnoća je da će se on rado vratiti ili preporučiti Vaš hotel poznanicima i prijateljima. Upravljanje odnosima sa potrošačima (CRM – Customer Relationship Management), predstavlja savremeni poslovni koncept u razvijenim zemljama.

Client monitor omogućava svojim klijentima da se upoznaju sa osnovama koncepta CRM, kao i njegovom primenom u praksi. U cilju implementacije ovog koncepta neophodno je kontinuirano prikupljanje podataka o gostima Vašeg hotela. Primena savremenih softvera omogućava analizu podataka, njihovo pretvaranje u informacije i uspostavljanje određenih zakonitosti.

Primena CRM rešenja daje odgovore na pitanja kao što su:

 • Koji tip kreveta gost najviše voli?
 • Koliko i koji tip jastuka treba da bude u sobi?
 • Da li gostu prirediti posebnu dobrodošlicu?
 • Kada je gostu rođendan?
 • Da li ima kućnog ljubimca?
 • Koje novine čita?
 • Kakav doručak konzumira?
 • Kakvo meso voli (jako pečeno, srednje pečeno, krvavo)?
 • Šta konzumira za vreme jela?
 • Kakvo vino pije?
 • Koji broj cipela nosi?
 • Razlog njegovog boravka u hotelu?

Odgovori na ova pitanja omogućiće Vam da kreirate pakete ponude proizvoda i usluga po meri određenih grupa gostiju. Određivanje ovih segmenata pruža mogućnost analize ovih grupa sa stanovišta profitabilnosti i vrednosti za hotel.

Takođe, savremeni softveri za CRM omogućavaju komunikaciju hotelu sa gostom putem pametnih telefona od momenta ulaska u hotel do njegovog odjavljivanja iz hotela. Ovi alati pružaju mogućnost da se gost u skladu sa preferencijama informiše o ponudi hotela za vreme boravka i usmerava ka određenim područjima u hotelu (restoran, bazen, sauna).

Dvosmernom komunikacijom u realnom vremeno postiže se brzi feedback u vezi kvaliteta usluga i zadovoljstva gosta, kao i mogućnost otklanjanja propusta u momentu njihovog nastanka i sprečavanje da gost napusti hotel nezadovoljan.